Doradztwo prawne w języku polskim                    Servizi legali in lingua polacca

Regulowanie przepisami prawa różnego rodzaju sfer życia społecznego i gospodarczego wiąże się z zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawne. 

Proponujemy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług i zaangażowanie w prowadzone sprawy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej proponujemy usługi świadczone w języku polskim przez:

  • adwokata,
  • notariusza,
  • księgowego.

Usługi prawne wykonujemy na terenie całych Włoch oraz współpracujemy z polskimi kancelariami adwokackimi i notarialnymi.

Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z adwokatem, notariuszem, księgowym napisz do nas maila w języku polskim krótko opisując rodzaj sprawy.

Współpracujemy również z architektami, inżynierami, osobami posiadającymi uprawnienia biegłych sądowych oraz tłumaczami przysięgłymi.

 

Tutti i settori della vita sociale e lavorativa sono regolati dalle numerosi leggi e questo comporta la necessità di avvalersi dei vari professionisti.

Garantiamo un servizio completo rivolta sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche (aziende ecc). Offriamo la massima professionalità e massimi livelli di impegno nella consulenza e nell’assistenza legale e contabile.    

Nell’ambito dei servizi completi possiamo garantire l’assistenza in lingua polacca fornita da:

  • avvocato,
  • notaio,
  • commercialista/consulente di lavoro.

I nostri servizi  vengono forniti sul tutto il territorio italiano e comprendono anche la collaborazione con i studi legali e notarili in Polonia. 

Se hai bisogno di contattare un avvocato, un notaio, un commercialista, un consulente di lavoro invia la mail in lingua polacca con la descrizione del Tuo problema.