Włoscy adwokaci świadczą usługi w następujących dziedzinach prawa: 

 

Prawo cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Między innymi prawnicy specjalizują się w sprawach rozwodowych, o separację oraz w sprawach dotyczących małoletnich.

 

Sprawy spadkowe  

Udzielenie pomocy przy sporządzaniu testamentu, odwołaniu testamentu, weryfikacji prawidłowości sporządzenia testamentu odręcznego, pozwala na uniknięcie problemów i konieczności wdania się w spór sądowy.

 

Sprawy odszkodowawcze

Prawnicy posiadają bogate doświadczenie we wszelkiego rodzaju sprawach odszkodowawczych między innymi powstałych na skutek wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków przy pracy oraz czynów niedozwolonych.

 

Prawo karne

Adwokaci legitymują się bogatym doświadczeniem w reprezentowani klientów przed sądami i innymi organami włoskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa karnego. W szczególności w takich sprawach, jak wykroczenia, przestępstwa związane z prostytucją, środkami odurzającymi, bronią, napaściami, przestępstwami seksualnymi oraz poważnymi przestępstwami przeciwko mieniu.

Adwokaci wyspecjalizowani są również w reprezentowaniu małoletnich w postępowaniach karnych, począwszy od małej wagi wykroczeń, poprzez poważniejsze wykroczenia, jak i przestępstwa.

 

Prawo administracyjne

Nasi prawnicy zapewniają pomoc i reprezentację przed włoskimi sądami administracyjnymi w szczególności w sprawach z zakresu takich dziedzin jak prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwanie wszelkiego rodzaju licencji, koncesji i zezwoleń, przetargi, konkursy na stanowiska w administracji państwowej, prawo imigracyjne.       

Stała współpraca z pracownią architektów i inżynierów budowlanych zapewnia kompleksową obsługę.

 

Prawo podatkowe

Adwokaci reprezentują polskich klientów przed Urzędami Skarbowymi i Izbami Skarbowymi na terenie całych Włoch, zmierzając się z różnorodnymi zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym.  

 

Prawo Pracy

Adwokaci reprezentujący polskich klientów specjalizują się w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców, w szczególności w sprawach dotyczących: zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy, nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunków pracy, molestowania i dyskryminacji.

 W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy nasi adwokaci zajmują się przygotowaniem projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, jak też i doradztwem w zakresie zwolnień grupowych, przejmowania pracowników przez innego pracodawcę oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.