Kompleksowa obsługa rachunkowa i kadrowo-płacowa oraz doradztwo podatkowe świadczone na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe i kapitałowe), jak i organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia, fundacje).

Działania są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferowany szeroki pakiet usług, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Klientów, z najwyższą starannością prowadzona dokumentacja, zachowanie zasad poufności danych, rzetelne rozliczenia finansowo-podatkowe, rzetelne i terminowe prowadzenie spraw pracowniczych, przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowanie jest gwarancją zachowania najwyższych standardów obsługi rachunkowej i kadrowo płacowej.

Zakres usług:

Prowadzenie księgowość: podstawowej, pełnej i uproszczonej, w tym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie wszelkiego rodzaju deklaracji
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT/IVA) oraz sporządzanie i przesyłanie deklaracji, rozliczanie i składanie deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, black list
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów
 • sporządzanie i przesyłanie kompleksowych sprawozdań finansowych oraz uchwał organów zarządzających
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

Obsługa kadrowo-płacowa, w tym:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, zwolnień od pracy
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS/INPS, INAIL)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników.

Pozostałe usługi:

 • wszelkie formalności związane z zakładaniem, rejestracją i rozpoczęciem działalności gospodarczej, zarówno w formie spółek kapitałowych i osobowych, jak i indywidualnych działalności gospodarczych
 • zmiany struktur organizacyjnych, prawnych czy też restrukturyzacyjnych
 • sporządzanie opinii (w tym, z uprawnieniami biegłego sądowego) w sprawach podatkowych i w sprawach kadrowych
 • audyty, biegły rewident księgowy
 • doradztwo w obszarach księgowo-finansowym oraz kadrowo-płacowym.