Doradztwo prawne w języku polskim                    Servizi legali in lingua polacca

 

Proponujemy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług i zaangażowanie w prowadzone sprawy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej proponujemy usługi świadczone w języku polskim przez:

  • adwokata,
  • notariusza,
  • księgowego.

Usługi prawne wykonujemy na terenie całych Włoch oraz współpracujemy z polskimi kancelariami adwokackimi i notarialnymi.

Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z adwokatem, notariuszem, księgowym napisz do nas maila w języku polskim krótko opisując rodzaj sprawy.

Współpracujemy również z architektami, inżynierami, osobami posiadającymi uprawnienia biegłych sądowych oraz tłumaczami przysięgłymi.

.

 

Tutti i settori della vita sociale e lavorativa sono regolati da numerose leggi e questo, all'occorrenza, comporta la necessità di avvalersi di figure specializzate.

Garantiamo un servizio completo rivolto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche (aziende), offriamo la massima professionalità e i massimi livelli di impegno nella consulenza e nell’assistenza legale e contabile.    

Nell’ambito dei servizi forniti, possiamo garantire assistenza in lingua polacca da parte dei seguenti professionisti :

  • avvocato
  • notaio
  • commercialista/consulente di lavoro.

I nostri servizi  vengono forniti in tutto il territorio italiano e comprendono anche la collaborazione con studi legali e notarili in Polonia. 

Se hai bisogno di contattare un avvocato, un notaio, un commercialista, un consulente del lavoro, invia una mail in lingua polacca o italiana con la descrizione del tuo problema. 

Possiamo garantire anche collaborazioni con architetti, ingegneri, traduttori giurati e periti qualificati nei vari settori.